Сейчас нужно спасать архитектурно-историческую СРЕДУ старого города, которая создавалась не одним поколением херсонцев. Над сохранением этой среды, можно сказать, "души города" работали целые институты (как Херсонские так и Киевские). Вначале нужно правильно выполнить АРХИТЕКТУРУ! А в правильной архитектуре газоны обязательно будут! Вспомнилось выражение: Архитектура - застывшая музыка. Так вот, нужно сыграть легкий Херсонский джаз... (М.Вустянский, член диалоговой группы)

пʼятниця, 24 грудня 2010 р.

Громадським слуханням з розвитку зелених зон відмовлено!

Точний текст статей, на які посилається відмова:

Статут:

Стаття 74.
Громадські слухання є формою участі членів територіальної громади міста, жителів районів у місті, селищ, сіл, що належать до юрисдикції міської ради, у прийнятті рішень, віднесених до компетенції місцевого самоврядування.
Слухання провадяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.
Метою проведення громадських слухань є ознайомлення громадськості міста з позицією міської влади з актуальних проблем міста та отримання від мешканців міста пропозицій з цих питань у формі безпосереднього спілкування.
...
Стаття 77.
Громадські  слухання проводяться з питань щодо розгляду :
-  програми соціально – економічного розвитку;
-  програм охорони довкілля, охорони здоров’я, розвитку освіти, культури та інших міських цільових програм;
-  пропозицій щодо проекту бюджету міста;
-  створення об’єднаної територіальної громади та об'єднання територіальних громад;
-  актів органів державної влади, підприємств, установ та організацій, що торкаються інтересів територіальної громади міста.
Пропозиції, внесені за результатами громадських слухань відповідно до цього пункту, письмово оформлюються у вигляді резолюції і передаються до міської ради та її виконавчих органів разом із протоколом.
...
Стаття 81.
Ініціатива членів територіальної громади міста про проведення громадських слухань реєструється у міській раді шляхом подачі колективної заяви, підписаної не менше 300 членами територіальної громади міста, що мають право голосу на місцевих виборах. У заяві визначається орієнтовна (в межах 3 днів) дата проведення слухань і особи, уповноважені представляти ініціативну групу.
У всіх випадках, коли реєстрація ініціативи реалізується через подання заяви, підпис включає: прізвище, ім’я, по батькові, рік і місяць народження, місце проживання (відповідно до реєстрації).
У цих випадках підставою для проведення громадських слухань є розпорядження міського голови. Розпорядження  міського голови про проведення міських громадських слухань приймається не пізніше 10 днів з дня реєстрації ініціативи.

Закон "Про місцеве самоврядування в Україні":
Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування
3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції. 
Шаблон підписного листа

Немає коментарів:

Дописати коментар